mandag den 30. november 2009

digital læring i bibliotekerne 3

Efter Patrick Bay Damsted kom projektgruppen igen på. Denne gang med et indlæg om smartcodes.
Der er endnu nogle begynder vanskeligheder f.eks er det ikke alle mobiler der kan "afspille" det lille program man skal bruge for at kunne læse smartcodesne.

Efter oplægget kom Bent B Andersen lektor på institut for Didaktik på DPU på banen.
Han talte om tilgange til læring i forhold til digitale medier.

Han foreslog man altid stiller sig følgende spørgsmål.
hvad skal læres?
hvorfor skal det læres?
hvordan skal det læres?

Han kom ind på at mange i samfundet er læsesvage og en stor del har dårligt IT-færdigheder.
Her vil det være en god ide at formidle gennem lyd og video.

Efter oplæggende fik vi mulighed for at afprøve de forskellige medier.
Det var både sjovt og lærerrigt.

Vi opdagede at man relativt nemt og hurtigt kan lave en videopræsentation af et emne. Så nu forekommer ideen om de digitale medier slet ikke så uoverskueligt.

Workshop om digtial læring i bibliotekerne 2

Efter en fin præsentation af projekt Digital Læring kan Patrik Bay Damsted som er konsulent på 23 video på banen. På 23 Video kan man finde masser af gode råd og tricks på deres videoskole

Han holdt et meget spændende og interssant oplæg som faktisk modsagde projektgruppens en smule. Han mente ikke at den digtale læring behøvede at være tidskrævende og at man kommer rigtigt langt med begejstring for emnet og et budskab man brænder for.

Han fortalte at bibliotekes læring kræver flere ting
 1. at vi bliver fundet
 2. at vi bliver fundet relevante.

Det kræver at vi dels kommer hvor folk er og dels lærer at skære vores budskab så det fænger lynhurtigt.

Han talte om de digtiale indfødte. Det er alle dem under 24 år. Deres forståelse af de digitale medier er medfødt, mens vi andres forståelse er tillært.

Patrick fortalte også at vi er gået fra best praktice til next praktice. Det gælder om at kikke på muligheder og forny sig.

Tingene behøver ikke være perfekte.

Patrick talte om hvordan vores værktøjer påvirker vores verden og den måde vi agere i den. som eksempel brugte han tv.
Da folk fik TV i stuen krævede det et stik. Stikkes placering afgjorde hvor TVet kunne stå. Det betød at sofaen blev placeret på en bestemt måde og nu indrettede folk deres stuer helt anderledes end tidligere.

Patrick talte også om, hvordan de digitale medier kan aktivere det fysiske rum (måske bruge smartkodes?)

Hvordan bliver vi fundet?

 • fisk hvor fiskene er! (monty Phyton på youtube. De er blevet set af milioner og har tjent på det)
 • Man skal bruge social inteligens på de sociale netværk
 • Vi har lige nu den individuelle revolution. På nettet gør vi noget for os selv og for andre samtidig! (Begge dele bliver bedre af det)
 • Man findes via on-line venner. Nogle skal finde os og finde det inerssant nok til at videresende det. Så det skal være muligt at kunne linke og videresende det vi laver.

Skal vi lave en platform de kan besøge eller skal vi deltage i deres fællesskab?

Det er nemmere at få ens budskab ud, hvis man banker på deres fællesskaber og finder folk hvor de er.

 • Deltag i deres fællesskaber (youtube, arto, facebook)
 • brænde for det man formidler og for at lave video

Han brugte Årstiderne som et eksempel på hvordan "dårlige" videoer hitter fordi folkene brænder for budskabet og fortæller historier. Du kan prøve at se nogle af deres videoer her

Det er vigtigt at blive fundet. Derfor skal vi give alle de funktionaliteter man kan på vores digitale idlæg. Give mulighed for at bruge video på ens egen blog og på andre måder dele videoen.

Man skal kunne navigere på tværs. så der skal tags på og man skal ligge snittet på flere måder.
Man skal kunne apponere på indslagene
Det skal være muligt at deltage Twitter/facwebook

Husk vi lever i 140 karakters kultur. Mobilen kan skrive 140 tegn. Nemt og hurtigt.

Husk at den sociale læring ikke skal være autoritær. Brug den sociale kapital.

Workshop om digital læring i bibliotekerne

Onsdag den 25/11 var vi 4 mand høj til en rigtigt god workshop om digital læring.

Det var en øjenåbnende dag som gav både mod og lyst til selv at kaste sig over digitale løsninger på biblioteket.

Dagen startede med en præsentation af projektet. Projektet har været et forsøg på at udvikle læringsmetoder, der er skabt med henblik på at understøtte bibliotekers læringsindsats gennem nye teknologier.- At udvikle konkrete læringsforløb til bibliotekets digitale formidlings/læringsindsats.- At udbrede læringsmetoderne og dertil knyttede materialer til biblioteker udenfor projektet. Det kan du læse mere om her

Projektdeltagerne fortalte, at når man bruger digital læring er det en god ide at tænke hele forløbet igennem inden man går igang med at optage/filme. De havde et rigtigt godt udkast til en drejebog som man kan bruge, når man går igang. Den kan du se på BibTeach Her kan du også finde eksmepler på brugen af digital læring.

Gruppens budskab er: Det kan sagtens lade sig gøre!
Man kommer langt med grundighed og øvelse. Men selvfølgelig er intersse og en vis posion talent en fordel.

Gruppen mindede om at vi lige nu oplever "the good enought revolution" hvor det er budskabet og ikke den blankpolerede overflade folk er intersseret i. Man kan se masser af ekspemler på Youtube.

Gruppen fortalte også at brugen af digital læring ER tideskrævende og ofte bliver det ikke helt som man vil have det. Men måske det er en fordel???

fredag den 21. august 2009

Opdate på ordblinde arbejdet.

Tirsdag den 18 august var Margit og jeg til et møde i Vejle. Her diskuterede vi dannelsen af en ERFA gruppe på ordblinde området.

Vi besluttede sammen med Inger Poulsen fra Kolding og Jette Hansen fra vejle at vi ville starte sådan en gruppe.

Jette sørger for at sende en invitation til de andre biblioteker og så ruller vi forhåbentligt

Udover at diskutere, hvordan vi skulle gribe det at danne en ERFA gruppe an, udvekslede vi også erfaringer og ideer. Det var meget inspirerende og jeg tror bestemt, vi får gavn af hinanden.

torsdag den 28. maj 2009

pissegratis seminar del 4

Efter den grundige præsentation af sites indhold (som lovede godt for fremtiden) komme Iben Østerbye fra Herning bibliotek og Lotte Lykke Simonsen fra Gentofte bibliotek på banen.

De opridsede historisk hvordan vi er gået fra Dotbot til Pissegratis.

Bibliotekerne blev hurtigt klar over, at børn færtes på nette. Så det blev besluttet at lave en side til dem og dermed var dotbot født.

Da man skulle til at tænke nye tanker med siden blev det, som allerede fortalt, besluttet at nedlægge Dotbot og i stedet starte noget nyt.

Der skulle tænkes nye tanker for at få folk ind.
Der skulle fremtidssikres men med forbehold for at ting ændre sig.
Man skal ikke tænke alt for langt frem, men være parat til at fange nye tendenser.

Sitet skal fange ungerne hvor de er og fortælle dem hvor fantastiske bibliotekerne er!

Der skal tænkes i skæve vinkler.

Sitets temaer skal vendes på hovedet og det skæve og uventede skal trækkes frem.

Vi viser det nyeste nye på siden også selvom det endnu ikke er på biblioteket. Så ved vi hvad ungerne taler om og når vi ikke har selve materialet kan vi henvise til noget der ligner. Til sider på nettet om det. Hvis det drejer sig om spil, vil der ofte være demoer man kan bruge gratis på nettet, så dem vil vi også henvise til.

Der er forskel på en temaredaktion og en fagredaktion:

Temaredaktion:
I løbet af et år vil der være 7 temaer på sitet, så hver tema løber over ca. 2 måneder.
Der skal være 6-8 personer i en temaredaktion og et tema vil tage mellem 4-7 måneder at gennemarbejde. Der oprettes 3 temaredaktioner, så hver redaktion vil stå for 2 eller 3 temaer.

Der vil være en arbejdsgang som hedder: Årsmødet (26 maj) Temaer vælges. Tilmelding.
1 møde- selvstændig arbejde- 2 møde- selvstændigt arbejde- 3 møde- selvstændigt arbejde- launch- arbejde på sitet.

1 møde: (hovedredaktionen fra Copenhagen Bombay deltager)
 • Forventinger til temaet
 • Brainstormer på temaer og udstikker retninger
 • Arbejdsopgaver fordeles
 • Der tales med DR
Der arbejds selvstændigt med arbejdsopgaverne. Gruppen mødes evt. uden hovedredaktion.

2 møde (hovedredaktion fra Copenhagen Bombay er med)
 • Research præsenteres
 • Site præsentationsideer
 • Fysiske ideer (hvad kan laves ude på bibliotekerne)
 • Feed back fra DR hvilken ideer har de og hvad kan vi bruge af det?
 • Udmelding til biblioteker om fysiske ideer
 • Udmelding til DR om planen.
 • Fordeling af opgaver
Selvstændigt arbejde

3 møde (hovedredaktion fra Copenhagen Bombay med)
 • Præsentationer af resultater af arbejdsopgaver.
 • Er det den rigtige løsning?
 • flere/andre ideer (sidste mulighed)
 • Hovedredaktion præsentere design af ideer fra 2 møde
Arbejdet færdiggøres

Lounce
JUBII

Arbejde på sitet:
 • Diverse overvågningsopgaver fordelt på temared.
 • Hvis chat så holde øje.
Evaluering

Fagredaktion:
Der vil være en fagredaktion for spil, bøger, film, musik, web og mobil.
Der skal være 4-6 personer i hver redaktion. Der er planlagt 3 møder med hovedredaktion fra Copenhagen Bombay, hvor der skal laves en skabelon og en opstart for fagredaktionen.

1 møde:
 • hvad betyder det? /hvad er bøger/ hvad mener vi
 • Hvad kan vi bruge
 • Brainstorm
2 møde:
 • præsentere research
 • Hvilken wiew skal der være på det?
3 møde
 • Idepræsentation
 • hvordan skal det visualiseres
Launch. Hvor tit skal det opdateres? hvem gør hvad? Hvordan skal det ved ligeholdes?

Herefter vil der hveranden måned være redaktionsmøde!

Spilredaktionen er allerede oppe og køre.
De er 4 aktive deltagere og bruger ca. 4 timer om ugen. de efterlyser et anmelderkorps og regner stærkt med at samarbejde med andre sider f.eks Spilsiden.dk

pissegratis seminar del 3

Efter visionerne blev det tid til at høre meget mere om indholdet på siden og det var meget spændende.

Lars Christiansen fra Copenhagen Bombay fortalte, at han blev overrasket over hvor forskellige bibliotekerne er og hvor meget forskelligt vi laver på nettet.

Pissegratis.dk er ment som et samlet site for børnebibliotekerne, så vi ikke starter så mange ting uden koordinering.

Figurer:
Sitet er bygget op omkring nogle forskellige figurer med hver deres personlighed. De skal bruges dels til formidling og dels til branding. Denne branding skal foregå både på nettet og på det fysiske bibliotek. Så der bliver lavet figurere mm. til at stå i biblioteksrummet.

Figurerne vil ikke være knyttet til et bestemt emne eller medie. De vil bevæge sig rundt i dem alle, men anbefale efter deres egen mening. En mening som afspejler den personlighed figuren har.

Sitet bliver meget visuelt, så der vil være mange billeder og knap så meget tekst.

Player:
Der vil være en player midt på siden.
I playeren får man en visuel præsentation af den ting man har valgt. En kort gennemgang af hvad det handler om.
I temafeltet vil man få vist ting som relatere sig til det man klikker på. Gerne på en lidt skæv måde. Så hvis du har valgt Kærlighed ved første hik som film, vil du få præsenteret bogen og andre bøger/film /spil der minder om den. Desuden vil der være et link til en hjemmeside der handler om hikke. I playeren vil trealeren til Kærlighed ved første hik køre.

Tema.
Der vil køre 7 temaer i løbet af et år og et tema kan være alt muligt. Temaet vil blive udfoldet så det bliver meget bredt og på en måde der vækker interesse. Redaktørerne vil belyse emnet fra forskellige vinkler og desuden komme med forslag til hvad man kan lave af aktiviteter i det fysiske bibliotek.

Lånerkort:
Det er tanken der skal laves et fedt lånekort som ungerne kan benyttet både på sitet og i det fysiske bibliotek.
Det vil være muligt at låne direkte fra sitet, så de ikke skal diageres videre til det lokale biblioteks system.

Profil:
Børnene vil også have mulighed for at oprette deres egen profil. Her kan de skrive lidt om dem selv, oploade billedere mm. Der vil være mulighed for at lave playliste evt. med musikvideoer.

Den information de ligger i profilen kan vi bruge i formidlingen til dem. Der vil være en kalender som fortæller hvad der sker på deres lokale bibliotek i forhold til deres interesser.

De vil have mulighed for at kommentere på anmeldelser mm. og give egen reatings på det de har lånt/set på siden.

Medierne præsenteres
Der vil være under sider om bøger, film, spil, mobil mm. Hervil en faggruppe fortælle om det nyeste og fedeste. Der vil være links til hvor man kan finde det fede om emnet på nettet.

Klubber:
De vil kunne melde sig ind i forskellige klubber a.la ARTO. Det er altså ikke nødvendigvis klubber vi starter. De kan også selv starte dem.

Det lokale bibliotek, hvor er det?
Det lokale vil komme ind via. log in. Kalenderen som følger profilen vil rette sig mod det lokale bibliotek. Desuden vil temaerne blive koblet til det fysiske bibliotek.

Chat?
Der vil i forbindelse med nogle temaer være begrænset chat. Evt. at man kan chatte med en kendt. Men det er ikke meningen at man skal kunne chatte hele tiden.

onsdag den 27. maj 2009

pissegratis seminar del 2

Efter Thorgauge gik Anders Morgenthaler ( jo det ER ham med Dolf og striben bag på Politiken) på scenen og fortalte om visionerne bag børnesitet.

Det er vigtigt at vide at børn IKKE vil kaldes bør. De meste populære sites kalder ikke deres side noget med børn.


Grunden til sociale netværk er så populære er at ingen fortæller børnene hvordan de skal tale.

Når man skaber et site til børn handler det om:
 • At skabe venskabelige relationer.
 • at tale til dem i deres eget sprog
Pissegratis.dk
 • skal få børnene ind i det fysiske rum
 • give en fælles stemme som skal indsluse dem og den stemme skal tale i deres sprog.
Børns sprog.
Vi behøver ikke være så bange for hvordan børn taler. Der er lavet en undersøgelse som viser at børn IKKE bander mere end voksne. De bruger bare nogle andre bandeord.

vi bør ikke være bange for navnet Pissegratis.dk. Men der kommer 5 forslag vi kan vælge imellem.